Skontaktuj się z nami!

Regionalny Park Przemysłowy ŚWIDNIK Sp. z o.o.
Al. Lotników Polskich 1
21-045 Świdnik
+48 81 722 66 52

NIP: 712-297-19-61
KRS: 0000244632
Regon: 060058518
Kapitał zakładowy i wpłacony: 7 072 000,00 PLN

Pozostaw pole puste:

Dojazd do firm w Regionalnym Parku Przemysłowym Świdnik

Obszar Regionalnego Parku Przemysłowego to w chwili obecnej ponad 50 ha. Na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego działa obecnie ponad 40 podmiotów gospodarczych generujących łacznie ponad 1100 miejsc pracy.

Dojazd do firm położonych na terenie RPP możliwy jest od ulic: Al. Lotników Polskich 1 oraz od ul.Unijnej ze strony Portu Lotniczego. Obszar Parku jest oznakowany czytelnymi tablicami z naniesionymi nazwami ulic oraz informacjami o lokalizacji każej Firmy. 

Poniżej do pobrania: (Uwaga! - duża rozdzielczość!)