Projekty

W obszarze Regionalnego Parku Przemysłowego ŚWIDNIK planowane jest zapewnienie rozwoju innowacji poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz stworzenie bazy dla klastra producentów lotniczych i Centrów Badawczo -Rozwojowych w Regionalnym Parku Przemysłowym ŚWIDNIK. 
Przedmiotem projektu jest:

  1. Zrealizowanie inwestycji rewitalizacyjnych sieci infrastruktury technicznej,
  2. Zrealizowanie inwestycji rewitalizacyjnych sieci infrastruktury drogowej,
  3. Wybudowanie nowego budynku przeznaczonego do realizacji prac badawczo rozwojowo-wdrożeniowych służącego jako baza rozwoju małych CBR-ów,
  4. Termomodernizacja budynku B-126/2, przeznaczonego na działalność małych i średnich firm w tym firm nieprodukcyjnych (np. doradczych), których działalność będzie związana ze wspieraniem rozwoju innowacji.
  5. Zakup wyposażenia do realizacji prac B+R, zapewniającego zorganizowanie co najmniej 25 stanowisk inżynierskich oraz zapewniającego równoczesną realizację co najmniej 5 prac badawczo-rozwojowo-wdrożeniowych.
skanowanie 3d Województwo Lubelskie

PLATFORMY STARTOWE

Masz mniej niż 35 lat i głowę pełną pomysłów? Damy Ci szansę na rozwinięcie skrzydeł i zrobienie biznesu na własnej pasji. 
Lubelski Park Naukowo Technologiczny został jednym z trzech animatorów platform startowych, a tym samym oficjalnym partnerem projektu. W marcu ruszy rekrutacja innowacyjnych pomysłów do platformy CONNECT. Dzięki procesowi inkubacji, warsztatom i doradztwie mentorów, młode osoby zyskają szansę na założenie i rozwinięcie własnej firmy. 
Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem

wynajem lokali biurowych Województwo Lubelskie

Regionalny Park Przemysłowy ŚWIDNIK Sp. z o.o.
Al. Lotników Polskich 1
21-045 Świdnik

NIP: 712-297-19-61