O Parku

Park Przemysłowy ŚWIDNIK Sp. z o.o.

Park przemysłowy został utworzony w wyniku restrukturyzacji majątkowej i podmiotowej PZL-Świdnik S.A.

Swym zasięgiem obejmuje teren wschodni przedsiębiorstwa o powierzchni ok. 50 ha. Park przemysłowy został utworzony na bazie istniejącej infrastruktury produkcyjno-technologicznej, która została wydzielona i wyłączona z procesu produkcyjnego PZL-Świdnik S.A. 
Na terenie Parku Przemysłowego znajdują się:

  • obiekty produkcyjne,
  • obiekty pomocnicze,
  • obiekty biurowe,
  • obiekty magazynowe,
  • tereny przeznaczone na składowiska lub budowę nowych obiektów produkcyjnych,

Na terenie Parku Przemysłowego znajdują się przedsiębiorstwa różnych branż, wiele z nich prowadzący działalność innowacyjną. 
Utworzenie Parku Przemysłowego ma na celu przyciągnięcie do Świdnika, dużych i małych Inwestorów, którzy pragną uruchomić działalność gospodarczą w tym regionie Polski. Większość nieruchomości i obiektów przemysłowych jest już użytkowana przez nowoutworzone lub przeniesione do obszaru parku podmioty gospodarcze. Obecnie w obszarze parku funkcjonuje 41 firm, zatrudniających około 1000 pracowników. Park Przemysłowy posiada bardzo dobrą infrastrukturę komunikacyjną zewnętrzną i wewnętrzną. Sieć dróg umożliwia dojazd do firm na terenie Parku samochodami osobowymi i ciężarowymi (klasa KR1) ze wszystkich stron kraju. 
Park posiada ponadto pełną infrastrukturę techniczną. Obiekty i wolne tereny uzbrojone są w kompletne zrewitalizowane sieci energetyczne, cieplne, wodno-kanalizacyjne, teletechniczne, itp. 
W bezpośredniej bliskości Parku usytuowany jest nowy Port Lotniczy Lublin z drogą dojazdową i koleją bezpośrednio sąsiadującymi z granicą Parku. Komunikacja drogowa w obszarze Parku ma bezpośrednie połączenie z terenem lotniska oraz ze zmodernizowanymi ulicami: Mełgiewską i Al. Lotników Polskich połączonymi z obwodnicą lubelską. 

Lokalizacja Regionalnego Parku Przemyslowego Świdnik.

Regionalny Park Przemysłowy w Świdniku oddalony jest tylko o 10 km od stolicy województwa lubelskiego - Lublina, jednocześnie od stolicy Polski - Warszawy - miasto dzieli 200 km.

Regionalny Park Przemysłowy ŚWIDNIK Sp. z o.o.
Al. Lotników Polskich 1
21-045 Świdnik

NIP: 712-297-19-61